HERKENT U DAT?

Uw organisatie draait, u hebt een mooie span van medewerkers aan boord, maar op bepaalde plekken mist u een stuk dynamiek, effectiviteit en flexibiliteit. Soms ontbreekt de noodzakelijke kennis en ervaring om de activiteiten succesvol te maken.

Maximum heeft de wil om mens en organisatie te helpen en biedt u: het advies, de sparringspartner en het tijdelijke management. De adviseurs beschikken over de benodigde visie, kennis, kunde, lef en daadkracht, om u in bovenstaande situaties snel en effectief te helpen.

Uw sparringpartner voor strategisch en operationeel management

Elke organisatie moet kunnen inspelen op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Veranderingen vragen om het continu bijstellen van de strategie. Koersen bijstellen vraagt om flexibiliteit en daadkracht. Als ondernemer herkent u dit als geen ander. Om uw bedrijf te laten inspelen op veranderingen en uw concurrentievoordeel te behouden, bent u voortdurend op zoek naar de juiste instrumenten en betrouwbare partners om deze aanpassingen snel maar gedegen uit te voeren.

Maximum helpt ondernemers, bedrijven, instellIngen en haar medewerkers aan kennis, kunde en de noodzakelijke daadkracht om de organisatiedoelen te realiseren.

De mogelijke aandachtsgebieden op projectbasis en/of op basis van abonnement zijn:
• Algemeen management
• Inkoop & logistiek management
• Marketing, sales en communicatie
• Personeelsmanagement ( werving, selectie en search)
• Trainingen, opleiding en coaching
• Financieel & administratie management
• Projectmanagement
• Verandermanagement
• Procesoptimalisatie ( BPM, Lean Six Sigma, HPO)
• Innovatiemanagement
• Bedrijfsovernames,fusie en acquisities

Van droom naar idee en van structuur, proces en strategie naar executie.

Maximum is dé specialist in strategisch en operationeel organisatiemanagement. Door een zeer praktische en adequate ondersteuning stimuleren wij uw bedrijf door te groeien naar een nog succesvoller resultaat. De daadkrachtige aanpak kan alle bedrijfsonderdelen omvatten, dus ook de planning van een bedrijfsvisie, bedrijfsstructuur, processen, financiën, marketing & sales.

Wie zijn wij

Maximum is een adviesbureau voor het MKB dat kan bogen op jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemingen op het gebied van bedrijfskundige aangelegenheden. Maximum is opgericht door Bart Mijnster. Bart is vanuit die hoedanigheid jarenlang adviseur en vertrouwenspersoon van ondernemers. We spreken dezelfde taal.

Doordat Maximum toegang heeft tot een groot netwerk van specialisten, zijn wij in staat om maatwerk te leveren, ook als het gaat om het creëren van oplossingen voor specialistische vraagstukken. (onder andere op fiscaal en juridisch gebied, alsook op het gebied van risicobeheer)
Als ervaren specialist biedt Maximum zeer adequate ondersteuning op de vitale bedrijfsonderdelen. Na een gedegen analyse van de meest complexe situaties en vraagstukken gaan we doorgaans als leidinggevende aan de slag om het gewenste resultaat te realiseren. Visie, lef en daadkracht vormen hierbij de steunpilaren. Gedurende onze projecten opereren we als onderzoeker, bemiddelaar, begeleider, deskundige, coach, katalysator, manager of projectleider.

De jarenlange ervaring in uiteenlopende functies op hoger managementniveau en de meer dan 70 projecten stellen mij in staat om echt te helpen als een ondernemer, bestuurder of medewerker echt met ‘gedoe’ zit. Vraagstukken over jezelf of de perspectieven voor de organisatie/ instelling, waar je werkzaam bent, ik help je met een oplossingsgerichte instelling.

Wie is Bart Mijnster?

Als adviseur is Bart praktisch ingesteld. Hij beschikt over analytisch vermogen en is besluitvaardig. Wederzijds vertrouwens is voor hem van groot belang. Door zijn werkwijze kost het relatief weinig tijd om een adequaat plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren.
Bart heeft zich mogen ontwikkelen tot een inspirerend, stimulerend en mensgerichte manager, sparringspartner, vertrouwenspersoon maar ook als trainer en opleider. De bedrijfseconomische, commerciële en technische feiten en perspectieven verliest hij niet uit het oog.

Betrokken bij:

 

Maximum Management B.V.  

Postbus 4659 <> Postcode: 4803 ER Breda <> tel:06-81882678 <> email:  info@maximummanagement.nl<> KvK:20133183 <> BTW:8101.95.586.B.01

Contact